Kultur

krönika

Vi kan vänta oss hunger

Kultur

 

”Om krisen eller kriget kommer” – vi har alla fått foldern hem i brevlådan.

Vi ska ha konserver och torrspecerier hemma. De som inte har lyckan att ha eldstäder ska ha spritkök. Allt detta är naturligtvis bra att tänka på och kan hjälpa oss vid långvariga strömavbrott, snökaos, datahaveri.

Men om det verkligen blir krig. Då förslår inte våra konserver och energibarer om inte regeringen vidtar mått och steg för försörjning. Vid den tanken känns broschyren som ytterligare en del i tidens tendens att lägga allt ansvar på individen.

Under första världskriget ledde korruption och myndigheternas handfallenhet till svält i Sverige. Hungeruppror ägde rum i Västervik, Tranås, Stockholm, Seskarö, Söderhamn…Under andra världskriget hade man lärt sig. Ransoneringarna fungerade. Ingen svalt. De tappra småbrukarna runt om i Sverige försåg landet med mat. Visst var det trist med kaffesurrogat och ärmlapparna av vaxduk som snabbt kunde sköljas upp – ved- och tvättmedelsransonering gjorde det svårt att tvätta hela plagg. Visst var det kallt med ved- och kolransonering i de kallaste vintrarna i mannaminne.

Men ingen dog av umbäranden i Sverige.

Jag hör på radion att den svenska spenatodlingen har minskat med över åttio procent sedan Findus lagt ner sin fabrik i Bjuv. Sådan är kapitalismen.

Vi som växte upp under kalla kriget och rekordåren lärde oss i skolan att Sverige har en blandekonomi. Sedan dess har den nyliberala ideologin låtit marknaden löpa amok.

Ingen svalt. De tappra småbrukarna runt om i Sverige försåg landet med mat

Men redan under rekordåren kom den socialdemokratiska strukturomvandlingen att ödelägga stora delar av landsbygden. Kombinationen av detta, nyliberalismen och globaliseringen har blivit förödande. Mjölkbönderna försvinner i rask takt. Ensidig odling gör att fåglar och insekter dör ut. Sveriges självförsörjningsgrad är skrämmande låg.

Om kriget eller krisen kommer – då kan vi vänta oss hunger.

Varför har vi lagt ner beredskapslagren?

Varför får inte barn lära sig odla potatis i skolan?

Varför låter vi kapitalet löpa amok och lägga ner alltmer av produktionen i Sverige?

Varför har vi tillåtit utarmningen av landsbygden?

Globaliseringen förutsätter billig olja och fortsatt klimatförstörelse. Allt för länge har makthavarna struntat i globaliseringens förlorare. De har många gånger blivit ett lätt byte för högerpopulisterna. Som Göran Greider och Åsa Linderborg påpekar i Det populistiska manifestet saknar högerpopulisterna en maktanalys. Vi i vänstern borde ha öppet mål här. Det är inte tjejer i slöja, kolumnister i lokaltidningen eller romska tiggare som tagit ifrån dig det ena efter det andra. Det är de ekonomiska makthavarna och den nyliberala politiken.

Det är de som ställer oss hjälplösa om krisen eller kriget kommer.

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • globalisering
  • Kapitalism
  • Kris

Kultur