Ledare

Vi måste betala skulden till klimatflyktingarna

Den chilenska staden Arica ligger på en av jordens torraste platser. Här dumpades 20 000 ton giftigt våtverksslam från Sverige på åttiotalet. Foto: Felipe Muena/AP/TT.

Sveriges illegala sopor skapar naturkatastrofer med klimatflyktingar som följd. Zina Al-Dewany om hur mycket vi än arbetar för en ”grön omställning” är det här kapitalismens ofrånkomliga resultat.

Ledare

Människor har dött, fått allvarliga missbildningar och förlorat sina barn på grund av svenskt gift. Svenskt gift som på 1980-talet skeppades över till Chile, då det var det billigaste alternativet. Trots att man visste att det som skeppades över redan hunnit göra flera svenska arbetare sjuka.

Det är det svenska företaget Boliden som på 1980-talet lät dumpa 20 000 ton giftigt gruvslam i Arica, Chile. 800 invånare, varav de flesta barn blev arsenikförgiftade. Men upp till 13 000 invånare har exponerats. I dag har många av dem cancer, missbildningar och andra skador. En kvinna boende i Arica förlorade tre av sina barn på grund av gifterna. Nu har de drabbade gått till rättegång mot Boliden. Tingsrätten i Skellefteå valde att gå efter chilensk lag och dömde till Bolidens fördel. Nu måste de drabbade leva med nederlaget, misären och dessutom betala Bolidens rättegångskostnader.

Men det här är inte den enda miljöskandalen Sverige varit inblandat i. Bara förra året blev vi anklagade för att ha exporterat plastavfall till Lettland. Avfallet hittades på en olaglig soptipp som hade satts i brand. 11 000 ton plast från Sverige i en brand i Lettland. Vår miljöminister Karolina Skog (MP) kommenterade det så här:
”Jag vill säga till personerna som är drabbade i Lettland att jag verkligen beklagar detta. Jag förstår att människors hälsa utsätts av detta och det är självklart inte acceptabelt.”
Nej, det är inte acceptabelt, men det händer ändå. Tidigare samma år granskades det svenska företaget Swerec av Dagens Nyheter, som visade att den plast som egentligen skulle återvinnas, i själva verket brändes upp.

2005 fastställde en inspektion i 13 EU-länder att hälften av allt miljöfarligt avfall som inspekterats, exporteras illegalt till framförallt Västafrika och Asien. Just i den inspektionen hittades inget olagligt avfall, men länsstyrelsen i Stockholm menade att mörkertalet var stort. Och det har de rätt i. I en EU-rapport som kom tio år senare, visade det sig att en fjärdedel av alla transporter med farligt avfall är illegala. De flesta transporter som upptäcks från Sverige och hinner stoppas är på väg till Afrika.

Oavsett vems skit som förstör miljön, så beräknas vi ha 200 miljoner människor på flykt undan klimatförändringarna om bara 30 år

Det har också visat sig att kvinnor och män i Kina arbetar med cyanid och salpetersyra, helt utan andningsskydd, för att få ut värdefulla metaller från svenska mobiltelefoner. Det visades i ett reportage gjort av NRK (2009). I staden Guiyu i Kina där detta uppdagades, var 82 procent av barnen blyförgiftade och spädbarnsdödligheten var onormalt hög jämfört med andra kinesiska städer.

Vi importerar produkter att konsumera, och när vi är färdiga skeppar vi över vårt skräp till länder utanför EU. Oavsett hur mycket vi arbetar för en ”grön omställning” är det här kapitalismens ofrånkomliga resultat. Men det här är ingen text som uppmanar företag att ta socialt ansvar, eller om att vi privatpersoner ska konsumera mindre. Det handlar om att vi ska ta ansvar för den skada som redan skett.

Oavsett vems skit som förstör miljön, så beräknas vi ha 200 miljoner människor på flykt undan klimatförändringarna om bara 30 år, enligt FN. Och de som drabbas värst är som vanligt de som har det sämst ställt. Trots det har klimatflyktingar inte samma flyktingstatus som människor som flyr krig.

Det kan verka meningslöst att kräva generös asylprövning för människor som flyr klimatet, när vi i princip stängt gränserna för de som flyr krig. Men det säger mer om vår sjuka flyktingpolitik. Vi måste göra oss redo för flyktingar både från krig och klimatkatastrofer. Det är vi skyldiga alla som får betala ett högt pris för de rika ländernas farliga avtryck på planeten.

 

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • avfall
  • Bofors
  • Karolina Skog
  • klimatflyktingar
  • Miljöpartiet
  • sopor

Ledare