Opinion

”Vi måste sluta se på oss själva som en ytterlighet i likhet med nazister”

"Om vi menar allvar med när vi säger ”aldrig mer” så måste nazism alltid motverkas. Inte för att den är en dålig åsikt, utan för att den utgör ett hot mot andra människors existens", skriver Rossana Dinamarca. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT.

Rossana Dinamarca, svarar Proletärens chefredaktör Jenny Tedjeza direkt om sitt agerande i Presstödsnämnden.

Opinion

Allt sedan andra världskrigets slut har vi sagt: aldrig mer. Men när vi protesterar kommer pekfingret fram med förmaningar/bortförklaringar eller ett gammalt Voltaire-citat.
I beslutsunderlaget som låg på presstödsnämndens bord i början av december fanns en del tidningar som jag inte tycker är bra, men jag har inga problem med att försvara att de ska få stöd. Det ligger dessutom i mitt uppdrag att inte ”ta hänsyn till vare sig tidningens politiska inställning eller dess ställningstagande i enskilda frågor”.

Nya Tider är dock inte en tidning med bara lite knäppa åsikter. Nya Tider har sin grund i den rasideologiska nazistiska miljön. Det är inte detsamma som att ha olika uppfattning om huruvida vi ska ha planekonomi eller kapitalism, eller olika syn på äganderätt.

Vi måste sluta se på oss själva som en ytterlighet i likhet med nazister. Hotet från nazismen är i dag för stort och reellt för att vi ska fortsätta med denna räddhågsna syn om att om vi inte ger pengar till nazister så försvinner allt som är vänster.

Om vi menar allvar med när vi säger ”aldrig mer” så måste nazism alltid motverkas. Inte för att den är en dålig åsikt, utan för att den utgör ett hot mot andra människors existens. Därför tror jag inte på Proletärens ståndpunkt om att finansiera nazister för att rädda oss själva. Tiden för det argumentet är långt förbi.

Jag har utsetts av regeringen, på förslag av Vänsterpartiet, att sitta i Presstödsnämnden (som från den 1 januari heter Mediestödsnämnden) och har således ett politiskt mandat där omdöme ingår i beslutsunderlaget. Om uppdraget bara var formalitet att följa juridik kan nämnden läggas ned och så låter vi tjänstemän fatta besluten. Det tror jag ingen tycker vore bättre.

 

_____________________________________

Prova Flamman!

Nu kan du få Flamman i en månad helt gratis. Följ länken för mer information.

  • Nya Tider
  • Presstödsnämnden

Opinion