Opinion

Vi vill bekämpa allt förtryck

Vi vill ha ett Stockholm för alla, där kvinnor inte ska känna sig osäkra när de åker in till stan, lika lite som de ska känna sig osäkra när de åker hem från stan, skriver vänsterpartister från bland annat Rinkeby.

Opinion

Vänsterpartiet är emot fascism. Oavsett om den kommer förklädd i svensk folkdräkt eller försöker gömma sig bakom religion. Vi kommer alltid slåss mot den, oavsett vilken form den tar. Hela vårt politiska projekt går ut på att göra oss fria från det reaktionära, att vi alla – oavsett om vi bor i Saltsjöbaden eller i Husby – ska ha samma grundläggande rättigheter, oavsett vilket ursprung vi har, vem vi älskar, vilken gud vi ber till eller vilket kön vi identifierar oss med.

Att det finns kvinnor där vi bor som inte känner att de kan gå klädda hur de vill är fruktansvärt. Lika fruktansvärt som när kvinnor från våra områden får sin sjal bortdragen, eller blir spottade på när de åker in till Stockholms innerstad. Mäns hat mot kvinnor går att hitta i alla samhällen, och vår politik går ut på att motarbeta det hatet. Därför är vi ett feministiskt parti.

Den borgerliga etableringen av privata förskolor och skolor gynnar reaktionära krafter. Vår vision om att alla barn ska ha rätt till en likvärdig utbildning och förskola blir omöjlig att genomföra när friskolor med olika inriktning får etableras. Den segregerade borgerliga politiken bidrar till att patriarkala strukturer får större utrymme att etablera sig.

Den fundamentalistiska kraften i Stockholms förorter finns. Den utgörs av en väldigt liten skara män, och de talar inte för alla de män som bor i vårt område. De talar inte för alla de män som tar med sina döttrar till basketträningen eller engagerar sig politiskt, de som pluggar på universitetet samtidigt som de försörjer sina familjer, de som jobbar i killgruppen med unga killar i tonåren där diskussionen kring normer och manlighet är återkommande inslag.

I ett segregerat samhälle finns det plats för reaktionära krafter att etablera sig. Att rekryteringar till Isis har skett där vi bor är det ultimata beviset på det. Den rekryteringen har vad vi vet inte ägt rum i Saltsjöbaden eller Danderyd. När människor är utsatta och står utanför systemet finns det utrymme att rekrytera människor till reaktionära rörelser om de inte har något annat alternativ. I andra miljöer sker rekryteringen till rörelser som Svenska motståndsrörelsen eller kriminella nätverk

Det går inte att frånta personer sina egna upplevelser. Att det finns kvinnor i vårt område som upplever att de inte kan röra sig fritt i offentligheten är vidrigt. När kvinnor i Husby organiserade sig och startade fikaträffar och ordnade gratis lokal för kvinnor i området för att träffas och prata motarbetades det initiativet av politiker, och idag finns inte fikaträffen kvar.

Det här är vårt hem och vi bor här. Att folk utifrån skriver om oss och tittar på utifrån gynnar inte oss. Får media en chans att sparka neråt mot Stockholms fattigaste områden följer resten av Sverige efter med handen i chipspåsen.

Det är i dessa dagar lätt att förväxla fördomar och rasistiska stereotyper med religionskritik. Det är inte något vi ägnar oss åt. Vi kritiserar och bekämpar alltid bakåtsträvande och förtryck, men tillåter aldrig generaliseringar och stereotyper att splittra och förenkla. I de fall religionen blir en täckmantel för patriarkalt förtryck att gömma sig bakom väljer media att skuldbelägga en hel religion och ett helt område för allt ont patriarkatet gör, som om sexuella trakasserier och homofobi endast existerar i förorten och inte på Östermalm. Det är inte en verklighetsbeskrivning vi delar.

Vi vill ha ett Stockholm för alla, där kvinnor inte ska känna sig osäkra när de åker in till stan, lika lite som de ska känna sig osäkra när de åker hem från stan. Vi tar in det i hela vår bild av trygghet och vad det är att vara kvinna i det offentliga rummet.

Vänsterpartiet arbetar varje dag för ett rättvist och jämlikt samhälle som rymmer oss alla. I det arbetet är alla som delar våra mål varmt välkomna.