Opinion

Kommentar

Vi vill lyfta nya vänsterröster!

Vi är många, och vänstern kryllar av människor som varje dag kämpar för förändring.

Opinion

Ett av Flammans uppdrag är att vara en stark opinionsbildande röst, och att tillsammans med resten av arbetarrörelsen sätta vänsterns frågor på den politiska agendan. Under ett valår blir striden om den agendan särskilt hård, och vänstern måste alltid hitta nya sätt att nå fram.

Till skillnad från högern så står inte kapitalets företrädare på rad för att kasta pengar på våra tankesmedjor och organisationer. Högern har kapital, och ändå är de ganska dåliga på opinionsbildning. Det vänstern har, som högern bara kan drömma om, är organisering, fotfolk, verkliga människor. I förorter, på arbetsplatser, på nedlagda BB-avdelningar, vid utvisningar och överallt där vi ser orättvisor och ojämlikhet samlas vänstern för att tillsammans kräva förändring. Vi organiserar oss för att vi vet att samhället går att förändra.

Vi är många, och vänstern kryllar av människor som varje dag kämpar för förändring. Men vänsterns aktivister försvinner oftare i medias politikbevakning, som ofta har sitt fokus inställt på meta-debatter på Twitter än på verkliga politiska förslag och strider. Politiken reduceras allt för ofta till ett spel. Därför vill vi på Flamman passa på att lyfta några personer som vi tycker är viktiga för vänstern, för vår möjlighet till att vrida opinionen till vänster.

Vi kallar det för 100 flammor, och det är en lista på människor som vi tycker är de viktigaste namnen inom vänstern just nu. Vi tror helt enkelt att dessa personer kommer att spela en viktig roll under valrörelsen, oavsett var i det politiska landskapet de befinner sig. Vissa är välkända, och vissa är mindre kända. Några har redan gjort sig namn som opinionsbildare, medan andra arbetar i kulisserna.

Listan är framtagen i samarbete med läsarna som under våren skickat in nomineringar. Att välja ut och rangordna 100 personer har inte varit lätt, nu kan du läsa hela listan bestående av personer som vi vill och tror kommer att spela störst roll för vänstern i valrörelsen och mandatperioden efter valet.

  • 100 flammor
  • vänstern