Inrikes

Vill vi verkligen folkomrösta?

Inrikes

Det är bra att EU-motståndarna nu fokuserar på det nya förslaget till EU-konstitution. Men är det verkligen någon poäng med att kräva en folkomröstning om konstitutionen?
Enhetsfront är en jättebra grej och givetvis ska vi uppmuntra de politiker som tar avstånd från konstitutionsförslaget utan att vara mot hela EU.

Men låt oss samtidigt vara ärliga. Det finns ingen i Sverige som är för konstitutionen och samtidigt för en folkomröstning.
(Om det ens finns krafter av betydelse som är mot konstitutionen men inte mot EU går att diskutera). Däremot finns en hel del människor som inte vill ha en folkomröstning trots att de är mot konstitutionen. Vanligt folk har ganska dåliga erfarenheter av folkomröstningar. Det är aldrig folket som formulerar frågan och det är aldrig folket som tolkar resultatet. Tänk bara på kärnkraften som skulle vara avvecklad till 2010.
Bättre vore då att försöka driva igenom folkomröstning i någon mer konkret fråga. Exempelvis alkoholpolitiken eller försvarsomläggningen. Där skulle det kunna tänkas att det gick att samla en bred majoritet för att Sverige, givetvis helt fördragsvidrigt, vägrar följa EU. Det skulle också kunna bli ett första steg mot att Sverige bryter helt mot unionen.

Att vi fick en folkomröstning om EMU var givetvis en seger. Men att vi fick en sådan berodde inte på att EU-motståndarna krävde just en folkomröstning. Utan på att EU-motståndarna mobiliserade till kamp mot själva EMU. Därmed blev folkomröstning det enda sättet för borgarna och sosseledningen att driva igenom en svensk anslutning. De misslyckades visserligen. Men det kan vi inte vara säkra på att de gör nästa gång.

Ett annat problem är att vi har lite att vinna men en del att förlora. I EU-konstitutionen fastslås att euron är unionens valuta. Ett ja skulle i värsta fall, tänk på att vi har en borgerlig regering, kunna tolkas som att Sverige ska gå med i EMU:s tredje steg. Utan att ens fördraget går igenom. Att folkomrösta om konstitutionen är ett högriskspel där folkomröstningssegern 2003 ligger i potten.
Givetvis ska vi vara beredda på en folkomröstning och givetvis går det att vinna en folkomröstning. Men låt en folkomröstning vara EU-vännernas sista desperata försök att få igenom sin politik. Själva har vi viktigare saker att kräva.

    Inrikes