Kultur

Den radikala barnboken

”Vuxna vänder sig hellre till Alfons Åberg och Mamma Mu”

Mimmi Söderlund. Foto: Elin Ivemo.

Hallå där …

Kultur

… Mimmi Söderlund, läsfrämjande kulturpedagog, litteraturvetare och lektör för Bonnier Carlsen.

Hur står det till med läsandet av samtida, radikala barnböcker?
– I mitt biblioteksjobb måste jag lobba en del för att vuxna ska låna den typen av böcker till sina barn. De vänder sig hellre till Alfons Åberg och Mamma Mu. Pedagoger är något mer benägna att gå utanför trygghetszonen. Kanske har de sett hur oerhört fina diskussioner som uppstår efter högläsning av exempelvis Vi letar skatt av Jesper Lundqvist och Marcus Gunnar Pettersson, som handlar om tiggeri.

Finns det utifrån din erfarenhet något som talar för eller emot att den politiska barnboken är på väg tillbaka?
– Den är redan tillbaka, om än i mindre uttalad form än på 70-talet. Framför allt är klassperspektivet ofta närvarande, men även miljöfrågan är på framfart. Ett exempel är Elin Eks kapitelbok Athena där huvudpersonen med vänner tar klimatfrågan i egna händer i sin ilska över vuxenvärldens brist på agerande.

Tycker du att det är några radikala idéer eller koncept som kan beskrivas som normativa inom barnboksvärlden? Vilka är det i så fall?
– Jag önskar att bred representation var lika självklart i den fysiska världen som den är i den svenska barnboksvärlden. Ibland diskuteras huruvida det är rimligt att skildra så många manliga förskolepedagoger och kvinnliga brandmän; det speglar ju inte verkligheten. Personligen anser jag att i synnerhet bilderböcker gärna får ha en normerande effekt.

Utifrån ett läsarperspektiv: vilken sorts böcker vill vi se mer av?
– Böcker där det som anses avvikande inte förklaras utan förmedlas som någonting självklart. Det är dags att sluta förklara vad transpersoner är och i stället låta dem vara en del av berättelsen okommenterat.

Vilken barnbok är radikal i dag?
– Den som lyfter svåra frågor utan att avsluta i hoppfull ton. Det är ovanligt, men en författare som vågat är Nina Ivarsson som skrivit Risulven Risulven.

 

_____________________________________

Prova Flamman!

Nu kan du få Flamman i en månad helt gratis. Följ länken för mer information.

  • barnböcker
  • Den radikala barnboken
  • Mimmi Söderlund

Kultur