Inrikes

Vänstern i EU-valet

Ehn: ”Vi behöver utlysa klimatnödläge”

"Vi behöver utlysa klimatnödläge", säger Kitty Ehn. Foto: Janerik Henriksson/TT.

Partiet vändpunkts förstanamn i Europaparlamentsvalet vill se klimattullar mot Kina och minskade klyftor.

Inrikes

Nya Partiet Vändpunkt har en bra bit kvar innan de säkrar sin plats i Europaparlamentet. De har en rättvis klimatpolitik i fokus, med omfördelning av makt från storföretag till människor, decentralisering och höjda miljökrav i handelssamarbetet

– Klimatet och klyftorna är mest centralt, och de hänger väldigt mycket ihop. För att få till stånd en klimatomställning så måste man minska klyftorna mellan rik och fattig och stad och land, säger partiets förstanamn Kitty Ehn till Flamman.

Partiet Vändpunkt vill se omfördelning, men också få till en slags morot-piskapolitik där klimatvänliga initiativ belönas, medan de medlemsländer och företag som inte lever upp till miljökrav ska få sanktioner. Det ska finnas en klimatfond som medlemsländer kan söka pengar i för att uppnå målen i Parisavtalet där de som är mest beroende av fossil energi har förtur, men Kitty Ehn vill också ha klimattullar mot Kina.

– Klimatfrågan är global, då måste vi se på konsumtionen utanför Europa också. Sedan behöver vi utlysa klimatnödläge, det är en symbolisk åtgärd för att kunna behandla situationen som den ödesfråga det är. Vi är i ett akut nödläge där vi behöver krafttag mot klimatet, säger hon.

Enligt Kitty Ehn finns goda möjligheter att kunna driva Vändpunkts klimatpolitik i EU. När det kommer till vilken grupp de skulle gå med i vid ett inträde så sneglar hon åt Gruppen De gröna (EFA-gruppen), dit svenska Miljöpartiet räknas, men de vill avvakta med beslut om grupptillhörighet tills de kan utvärdera alternativen på plats. Kitty Ehn är kritisk mot EU, men ett svenskt EU-medlemsskap är hon för, åtminstone i nuläget.

– Men Sverige måste ställa högre krav på EU-samarbetet. Att det ska gå från bromskloss till pådrivande i klimatomställningen, det är absolut avgörande. I nuläget är EU byggt för fel mål i fel tid, det är baserat på ett gammeldags synsätt som vi måste ändra på så att vi stoppar den ständigt ökande konsumtionen och minskar resursförbrukningen.

Kitty Ehn målar upp en bild av att politiken pågår långt ifrån människorna, att besluten behöver komma närmre genom en decentralisering av EU. Hon tror att den utbredda missnöjdheten, misstron och politikerföraktet härstammar just från klyftorna i samhället. Där ur, anser hon, kommer också mycket av de högerextrema krafter som präglar politiken i dag.

– Det kommer av en skenande otillit och otrygghet i samhället. Man måste skapa alternativ i politiken för de människor som inte känner sig hörda genom att minska klyftorna både ekonomiskt och socialt. Så att vi får en levande demokrati, säger Kitty Ehn.

Kitty Ehn har inte varit tidigare aktiv inom partipolitiken och är nationalekonom och klimataktivist. Att just hon valdes som Vändpunkts förstanamn anser hon vara symtomatiskt för partiets ideologi.

– Det fina är att det viktigaste för Vändpunkt är inte att få en plats i de politiska korridorerna, utan fokus ligger på att påverka med idéer och förslag, snarare än att ha makt för sakens skull. Det bevisar man genom att sätta mig överst på listan, jag är ju ingen politisk räv eller kändis. Men i och med det momentum vi ser i klimatrörelsen globalt nu, tror jag att Vändpunkt kan vara ett politiskt utlopp för den rörelsen.

 

_____________________________________

Prova Flamman!

Nu kan du få Flamman i en månad helt gratis. Följ länken för mer information.

  • EU-valet
  • Kitty Ehn
  • Vändpunkt
  • vänstern

Inrikes