Om Flamman

Flamman är en oberoende socialistisk nyhetstidning, utgiven sedan 1906. Redaktionen ligger i Hökarängen, söder om Stockholm, men tidningen kommer ut i hela landet. En liten del av vårt nyhetsmaterial finns också fritt tillgängligt på www.flamman.se.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Herdy (anna.herdy@flamman.se)

Tidningsföreningens ordförande: Jonas Bergendahl (styrelsen@flamman.se)

Ägare: Tidningsföreningen Norrskensflamman

Antal anställda: 6

Upplaga: 3 200 (2016)

Tryckeri: Norra Skåne Offset

Post- och besöksadress:
Flamman
Pepparvägen 9 B
123 56 Farsta

Bli medlem – skaffa en andel:

Flamman ges ut av Tidningsföreningen Norrskensflamman u.p.a. Till medlem i föreningen antas enligt stadgan §4, moment 1, ”den som inbetalt insats, prenumererar på Flamman och kan förväntas bidra till föreningens ändamål”. För att köpa en andel ska du fylla i och skicka in en medlemsansökan, samt betala 500 kronor per andel till plusgiro 600-91-6. Ange namn + ”andel”.