Nyheter

2017: Rivstart för grön energi

FOTO: Ferdinand Ostrop/AP/TT.

Lutz Pagel svarar på Mikael von Knorrings opinionsartikel ”Se vind- och solkraften för vad den är” i Flamman nr. 4/2017 och tycker i motsats till von Knorring att kärnkraften är föråldrad.

Nyheter

Knorring har missat senaste energinytt. Produktionskostnaderna för solceller har på tio år fallit med 65 procent och blivit lönsamma. Plötsligt väcks intresset hos kapitalet och fondförvaltare. Till exempel har finansgurun Warren Buffet börjat investera. Så mycket kapital gynnar utvecklingen. Dessutom kan kostnaderna sänkas ytterligare.
Den andra sensationen är Kinas stopp för alla kolkraftverk (cirka 100 stycken) som följer Tysklands stopp 2014. Även Indien beslutade nyligen att satsa på grön el. USA:s Trump utgör inget hinder heller. Warren Buffets exempel visar att kapitalet kommer att se till att även USA är med. Lönsamheten styr – inte Trump. Att propagera för fossil- respektive kärnenergi leder in i en återvändsgränd. Satsar Sverige däremot fyra gånger så mycket på gröna alternativ kan man mönstra ut alla förorenande kraftkällor. De blir självuppfyllande profetior!

Tvärtemot Knorrings påstående om tysk energipolitik i kris har grön el efter en fantastisk spurt kört om brunkolsenergin under 2016. Att Tysklands högspänningsledning skulle ha något med solel att göra och befinna sig i kris är också nys. Högspänningsledningen ska leda elen från Tysklands tjugotal vindkraftsparker i Nordsjön förbi Hamburg, Ruhrområdet till Bayerns/Schwabens industricentra. Förbundsrådets beslut gäller, planeringen liksom solcellsutbyggnaden fortgår. Då grön el redan utgör 30 procent av totalproduktionen lär Tysklands åtagande på 40 procent 2025 (60 procent 2035) uppfyllas med råge. Miljövinsterna är enorma när de konventionella kraftverken stryps. Tvärtemot påståendena har Tyskland genom sin gröna politik uppnått en konkurrensfördel gentemot länderna runtomkring. Kina har fått många tyska miljarder för utveckling av energieffektiva solceller. Konkurrensen mellan Tyskland och Kina har lett till ovan nämnda prisfall. Grön el skulle lösa världens klimatproblem samt öppna jättemarknader. Framtidsutsikterna är enorma!
Atomenergin är den vanskligaste av alla energiformer genom ständiga reparationer och dokumenterad risk för haverier. Den uppnår aldrig lönsamhet – utom för aktieägarna. Vi skattebetalare får städa upp i hundratusentals år efter den. Det är rena hånet att framställa kärnkraften som möjlig räddare mot klimatförändringarna! Dessutom onödig.
Slösa inte pengar på föråldrad energiteknik. Spara och satsa på grön el!

 

Läs Mikael von Knorrings debattinlägg här.

  • energiomställning
  • Klimat
  • miljö
  • solkraft
  • Vindkraft

Nytt