Rörelsen

Svar

ABF Stockholm: Flera missförstånd i debattartikel om Svensk-kubanska föreningen på Socforum

Foto: Fabian Rosenberg.

Rörelsen

ABF Stockholm har fått frågor angående en insändare publicerad i tidningen Flamman, nummer 50/2022, där det påstås att ABF Stockholm låtit Sverigedemokraterna bestämma över Socialistisk Forum (SocForum). Efter att ha tagit del av innehållet i insändaren kan ABF Stockholm konstatera att det uppstått flera missförstånd.

Sedan 2002 har ABF Stockholm genomfört SocForum, alltid med målet att visa på en mångfald av tankar och perspektiv från den breda vänstern för allmänheten. Under fjolårets SocForum, som arrangerades i november, sattes fler än 40 programpunkter och 30 bokbord upp. Fler än 4 000 besökare kom till ABF-huset och omkring 2 500 personer tog del av dagen via livesändning.

Inför arrangemanget ansvarar ABF Stockholm för att ta emot intresseanmälningar från en stor mängd organisationer, personer och grupper som ville delta under dagen. Dessa ska granskas utifrån de krav, ändamål, riktlinjer samt policys som ABF Stockholm följer. I årets process brast det tyvärr i de interna rutinerna, där samarrangörer publicerats med programpunkter innan ABF Stockholm granskat samtliga programpunkter och arrangörer. Det är beklagligt för dem som drabbats och det har adresserats genom insatser rörande ABF Stockholms rutiner och kommande arbete. Att Sverigedemokraterna skulle ha påverkat innehållet i SocForum eller ABF Stockholms agenda är dock direkt felaktigt. Detsamma gäller påståendet att verksamhetschefen hänvisar till Sverigedemokraternas notis som underlag för beslut.

Svensk-kubanska föreningen bokades först in som arrangör för en programpunkt och med bokbord, men då det kunde konstateras att föreningen inte möter de demokratiska principer som våra regler kräver så behövde denna programpunkt omarbetas och deltagandet med bokbord avbokas, vilket skedde i dialog med organisationens företrädare. Då det planerade temat för samtalet (om Kubas omställning till ett ekologiskt jordbruk) bedömdes viktigt valde ABF Stockholm att i stället genomföra ett författarsamtal i egen regi där också boken lyftes.

Nämnas i detta sammanhang bör också att ett grundläggande villkor från Folkbildningsrådet är att studieförbundsverksamhet ska ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar och får inte bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet”. Det innebär att alla de arrangemang, föreläsningar och folkbildningsaktiviteter som ABF Stockholm arrangerar och samarrangerar behöver följa de demokratiska principerna och värderingarna. 

Mattias Svensson, tillförordnad studieombudsman på ABF Stockholm.

    Opinion