Inrikes

Fi-kongress

Anklagas för att strunta i arbetsrätten – föreslås till topp-position inom Fi

Gudrun Schyman vid Feministiskt initiativs (Fi) kongress på Conventum i Örebro 2015. Foto: Pavel Koubek / TT

Som vikarierande gruppledare för Feministiskt initiativs kommunfullmäktigegrupp i Stockholm stad försökte Gita Nabavi säga upp anställda i strid med arbetsrätten, uppger dåvarande partiledaren Sissela Nordling Blanco. Därefter konstaterade fullmäktigegruppen att man inte längre hade något förtroende för Nabavi. Trots det har valberedningen inför helgens kongress föreslagit att hon ska bli ordförande i partistyrelsen.

Inrikes

Det var under förra året som Sissela Nordling Blanco, som var sjukskriven från sitt uppdrag som gruppledare för Fi i Stockholm, nåddes av nyheten att hennes vikarie försökte säga upp personal på hennes kansli – och det utan att vare sig facket eller de anställda själva informerats i förväg.
– Förutom att jag ville behålla min kanslipersonal så stred det också mot arbetsrätten att göra det på det här sättet, säger Sissela Nordling Blanco, som är gruppledare i Fi:s kommunfullmäktigegrupp i Stockholm och före detta partiledare för Feministiskt initiativ.
Arbetsmiljön under vikarien ska också ha varit mycket dålig. Gita Nabavi är nu återigen föreslagen till en hög post inom partiet – ordförande för partistyrelsen. Utnämningen skulle innebära att hon fortsätter vara ett av partiets absoluta toppnamn.

Förbrukat förtroende

I stadshuset i Stockholm är dock förtroendet för Nabavi förbrukat.
– Tanken var från början att hon skulle fortsätta sina andra uppdrag efter att jag kom tillbaka som gruppledare, men vi i kommunfullmäktigegruppen var överens om att det inte skulle funka efter det som hänt, säger Sissela Nordling Blanco.
– Eftersom hon tyckte hon hade agerat rätt hade vi inte fortsatt förtroende för henne. Vi vill inte att anställda blir behandlade såhär i vårt parti.
Är hon lämplig som ordförande för partistyrelsen?
– Det kan inte jag svara på, utan det måste jag lämna till kongressen.
Det är partiets valberedning som föreslagit Gita Nabavi till ordförandeposten i partistyrelsen. På partiets hemsida motiverar man valet bland annat med att hon är en ”trygg organisatör” och att hon ”strävar efter att synliggöra allas kompetens”. Hennes erfarenhet som vikarierande gruppledare nämns också i positiva ordalag i motiveringen. Att hon efter avslutat uppdrag hade förbrukat fullmäktigegruppens förtroende nämns däremot inte.
Den nuvarande partiledaren för Feministiskt initiativ, Gudrun Schyman, säger sig inte känna till händelsen.
– Det har jag ingen som helst uppgift om.
Det här är ju en person som är nominerad till partiets styrelse, borde inte du veta om det finns så så här pass allvarlig kritik mot henne?
– Nej jag är ju inte valberedning.
Men du är ju partiledare, är inte det någonting du borde känna till?
– Jag har inte någon som helst information om hur läget har varit i stadshuset.

Gedigen undersökning

Till skillnad från Gudrun Schyman säger Jonas Göthner, som är sammankallande i valberedningen att han känner till konflikten i stadshuset.
Han tillbakavisar dock Sissela Nordling Blancos uppgifter om att Gita Nabavi skulle ha försökt kringgå arbetsrätten och säga upp anställda på kansliet.
I ett mejl till Flamman svarar Gita Nabavi ungefär likadant.
”Det stämmer inte alls att jag skulle ha försökt säga upp någon. Det jag gjorde var att ta reda på vad som gäller avseende anställningsförhållanden och arbetsgivaransvar, då det var väldigt otydlig kring roller och ansvar.”
Valberedningen har enligt Jonas Göthner gjort en gedigen undersökning och bedömning innan man rekommenderade Gita Nabavi till omval för posten som ordförande i partistyrelsen i Feministiskt initiativ.
Och enligt honom har Gita Nabavi bara utrett vad arbetsgivaren har för ansvar gentemot sina anställda. Några uppsägningar ska det aldrig ha varit fråga om.
Är inte den kritiken från någon som nyligen var partiledare någonting ni borde ta på ganska stort allvar?
– Jo, det gör vi. Det är klart att Sisselas ord väger väldigt tungt, till exempel.
Men inte så tungt att Gita Nabavi inte blir föreslagen som ordförande i styrelsen?
– Uppenbarligen så är Gita föreslagen som ordförande så vår bedömning är att hon är lämplig. Sen får alla i Fi rösta till helgen, det är upp till dem hur de vill ha det.

 

Läs mer om Fi och läget inför kongressen i Västerås i papperstidningen som kommer ut torsdagen den 23/3, 2017. Är du inte prenumerant? Skaffa dig en prenumeration genom att klicka här

  • #fikongress
  • Feministiskt Initiativ
  • Fi
  • Gudrun Schyman
  • Valet 2018

Inrikes