Inrikes

Fi-bråket fortsätter: Två hoppar av i protest

”Vi utmanar, och blir ibland hånade för det, sa Gudrun Schyman. Foto: Tor Gasslander.

Fi:s kongress präglades av ambitiösa satsningar på flyktingpolitik och, naturligtvis, jämställdhetspolitik. Men också av fortsatta konflikter inom partiet – som bland annat ledde till att två personer lämnade partiet i protest.

Inrikes

Förutom att Gudrun Schyman får en partiledarkollega, den här gången  i Victoria Kawesa, fattade partiet som väntat en rad beslut om hur de ska utforma sin politik inför det kommande valåret.
Partiet vill ha den mest generösa flyktingpolitiken i Sverige. De permanenta uppehållstillstånden ska återinföras och ingen ska kunna dömas till utvisning.
Dessutom vill Fi verka för en jämställd löneutveckling, även om den sker på bekostnad av lönerna för de anställda i den traditionellt manligt dominerade industrisektorn.
”Det är nödvändigt att pappa Metall tar det lite lugnt medan mamma Kommunal kommer ikapp. Vi vill i början av den processen ha en samhällelig lönefond som ska bekostas av både stat och arbetsgivare” skriver Feministiskt initiativs partiledare Gudrun Schyman i ett uttalande efter kongressen.
Partiet tog också tydlig ställning mot vad man kallar den ökande militariseringen. Fi ska verka mänsklig säkerhet, inte militär säkerhet, var partiledarens budskap. Partiet motsätter sig också fortsatt all form av samarbete med Nato. Där räknar man även in det så kallade värdlandsavtalet, som riksdagen beslutade om i maj förra året.

Fortsatta interna strider

Under sitt inledande tal bemötte Gudrun Schyman påstådd kritik om att partiets politik är dåligt förankrad i verkligheten.
– Vi utmanar, och blir ibland hånade för det, sa hon, innan hon avfärdade kritiken.
– Vi kan räkna, absolut, men målet är inte att när vi drar vår sista suck ska vi ha budgeten i balans.
Uttalandet möttes av skratt och applåder.
Samtidigt fortsatte stridigheterna inom partiet.
Det var i förra veckan som Flamman kunde avslöja en konflikt i partiets toppskikt om arbetssituationen för de anställda på Fi:s kansli i Stockholms stadshus.
Nu menar flera anställda att de straffats under kongressen för att konflikten avslöjats.
– Det som hände var att våra före detta arbetsgivare i Stockholm går upp i en planerad aktion mot oss. Det var liksom chockartat i sig, säger Lisa Hartwig Ericson, en av de anställda.

Det är en fortsättning på den här stämningen som har varit; där vi ska hållas tillbaka och inte ha några åsikter

På partiets förra kongress ändrades stadgarna så att anställda inte skulle kunna väljas som ombud. Därmed har de alltså inte har rätt att uttala sig under en kongress. Trots det valdes de anställda från stadshuset till ombud av medlemmarna i Stockholm till helgens kongress. De valdes i egenskap av medlemmar och inte som anställda. Anledningen till att man valdes, trots stadgan, var ett förslag från partistyrelsen om att riva upp det tidigare kongressbeslutet.

”Tror vi blev straffade”

Men när den Fi Storstockholms ordförande, Anna Göthner, från kongressens scen agiterade för att de anställda även i fortsättningen skulle förbjudas att uttala sig var det ingen i partistyrelsen som försvarade sitt förslag.
Efter beslutet jublade kongressen återigen.
Två av de fyra anställda har sedan dess valt att lämna partiet. Enligt Lisa Hartwig Ericson är kongressbeslutet en fortsättning på en konflikt inom Fi som under lång tid drabbat de anställda i stadshuset.
– Ja, jag tror att vi blev straffade för att det här har kommit fram. Det är en fortsättning på den här stämningen som har varit; där vi ska hållas tillbaka och inte ha några åsikter eller påtala några missförhållanden.
De fyra anställda i stadshuset jobbar för partiet, men har därutöver också varit vanliga medlemmar i Fi.
– Jag mådde jättedåligt, för vi var bara fyra personer av flera hundra i ett rum och det piskades upp en så otäck stämning. Jag var tvungen att ställa mig upp och lämna rummet, säger Lisa Hartwig Ericson.
Varken Lisa Hartwig Ericson eller den av hennes kollegor som lämnat partiet har än så länge lämnat sina anställningar.
Flamman har sökt Anna Göthner, styrelseordförande för Fi i Storstockholm.

  • #fikongress
  • Feministiskt Initiativ
  • Fi
  • Gudrun Schyman

Inrikes