Ledare

Flamman behöver fler vänner som du

Trots vackra ord från regeringen blir presstödet mindre snarare än större. Bara med ännu fler prenumeranter kan Flamman gå starkare in i framtiden. Du, som redan är prenumerant, vet att vi behövs. Nu ber vi dig om hjälp att stärka både Flamman och den breda vänstern.

Ledare

Flamman är vänsterns tidning, en tidning för dig som är vänster, som är aktivist, politiker eller bara en vanlig tyckare. Flamman finns för dig som är nyfiken, som vill ha reportage och analyser av det som händer i vår omvärld. Vi är en rörelsetidning som folkbildar, fördjupar och förklarar.

Tidningen startades 1906 av gruvarbetare i Malmfälten, Norrbotten. Först som en liten radikal uppstickare i den unga socialdemokratin. Senare blev tidningen en allt mer betydande del av den revolutionära arbetarrörelsen. Sedan slutet på 90-talet är Flamman en fristående socialistisk tidning. Vi får inga bidrag från något parti utan går runt genom presstöd och prenumeranter – av egen maskin. När den politiska spelplanen flyttas högerut så har Flamman stått kvar. Med fokus på ägandet, på makten och arbetarrörelsens organisering.

Tidningen har genom historien utsatts för terrordåd, ålagts med transportförbud och upplevt partisplittringar och ekonomiskt svåra tider – men alltid överlevt! I dag är Flamman en bred systemkritisk vänsterröst vars journalistik och opinionsbildning är avgörande för att visa upp en alternativ bild av vad som händer, av vad detta beror på och av vad som behövs för att kunna bygga ett bättre samhälle – tillsammans.

Som du säkert har koll på så är det mörka tider för vänstertidningarna. Tidskriften Bang, tidningen Feminstiskt perspektiv och Dagens ETC: Alla är det tidningar som det går knackigt för på olika vis. Den tidigare regeringen slog hårt på trummorna för det nya presstödet. För oss så innebär det ingenting. I själva verket blir 2019 års presstöd en minskning eftersom stödet inte räknas upp i förhållande till löner och prisutveckling.

När den politiska spelplanen flyttas högerut så har Flamman stått kvar. Med fokus på ägandet, på makten och arbetarrörelsens organisering

Därför behöver vi fler prenumeranter för att kunna fortsätta kunna fortsätta att utveckla tidningen. Under året som gått har vi publicerat allt skarpare texter, byggt en tv-studio och nått fler läsare än någonsin. För nästa år har vi ännu större planer – inom kort kommer vi att kunna presentera ett nytt format och delvis nya former för tidningens innehåll. Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på att fördjupa och förklara och på att lyfta de frågor som är viktiga för vänstern och som inte bevakas i annan media.
Resultatet av dagens utveckling, där tidningarna får mindre pengar och där det samtidigt är svårare och svårare att få nya prenumeranter, är att vi nu står och stampar vi presstödsgränsen: vi behöver verkligen prenumeranter. Utan er finns inte Flamman.

Vi måste få in hundra prenumeranter under november för att klara av kraven för att få presstöd. I december måste vi få in lika många till. Din hjälp kan alltså vara avgörande för om den fria, breda vänstern ska ha en röst och en plattform för debatt i framtiden. Att en tidning som vår finns kvar, även efter denna regeringsbildning, denna mandatperiod (som kommer att bli en pärs) och detta politiskt utmanande, för att inte säga skrämmande, decennium – är kanske viktigare än någonsin.

Vi har därför satt ihop ett riktigt bra erbjudande till dig som är en av Flammans allierade. För det facila priset av 50 kronor så kan du vara med och rädda Flamman. Du kan alltså ge bort Flamman, antingen i två månader för 50 kronor eller sex månader för 175 kronor till kamrater du tycker behöver tidningen, eller släktingar som borde få en radikal röst på hallmattan varje torsdag.
Flamman behöver dig – och du behöver Flamman.

  • Flamman
  • prenumerera
  • presstöd
  • tidningsdöd

Ledare