Inrikes

Fyra följder av fortsatt höjd a-kassa

Magdalena Andersson och Elisabeth Svantesson debatterar budgeten för 2021 i riksdagen på måndagen. Hur a-kassan ser ut efter 2022 kan komma att avgöras av vem av dem som blir nästa finansminister. Foto: Claudio Bresciani/TT

Förbättringen är här för att stanna – i två år. Det kan vara den bortre tidsgränsen för en helt ny a-kassa.

Inrikes

Regeringen meddelade på måndagen att både de höjda ersättningarna och de lägre inträdesreglerna för a-kassan som infördes tidigare i år blir kvar. Åtminstone i två år. Som Flamman tidigare rapporterat är det på längre sikt osäkert hur a-kassan kommer att se ut, men veckans delbesked säger ett par saker om framtiden:

1 De stora fackförbunden ser förlängningen som en delseger. Therese Svanström, ordförande i tjänstemannafackens centralorganisation TCO, skriver i ett uttalande att hon ”tolkar förlängningen som att det nu finns en förståelse för att de gamla nivåerna inte var tillräckliga”. IF Metalls ordförande Marie Nilsson lyfter också fram de förbättrade a-kassevillkoren som positiva.

Att förlängningen sträcker sig två år framåt är ett indicium för hur lång tid det kan ta att utforma en a-kassa som ägs och styrs av fack och arbetsgivare. Huruvida en sådan blir verklighet lär vi få veta omkring 30 september, när de så kallade las-förhandlingarna ska vara klara. Blir det en partsgemensam a-kassa så innebär de nu höjda ersättningarna också ett bättre utgångsläge för facken när de i ett senare skede ska förhandla med arbetsgivarna om själva ersättningsnivåerna.

3 Magdalena Andersson får äta kakan och behålla den. Det hade varit fiasko för en socialdemokrat att sänka a-kassenivåerna och dessutom inneburit en onödig taktisk miss inför valet 2022. Samtidigt kan hon fortsätta på den inslagna vägen som den ”ansvariga” finansministern genom att göra förbättringarna tidsbegränsade. Huruvida höjningarna ska permanentas (med de lån eller skattehöjningar som lär krävas för att finansiera det) eller om det är dags att återigen ”spara i ladorna” blir en fråga för framtiden.

4 Om fack och arbetsgivare inte kommer överens om en egenstyrd a-kassa lär de framtida ersättningsnivåerna bero på vilka som bildar regering efter valet 2022. En socialdemokratisk regering – även en som stöder sig på Centerpartiet och Liberalerna – vill förmodligen undvika aktiva nedskärningar i a-kassan. En borgerlig regering lär däremot inte ha några problem att låta förbättringarna löpa ut och återgå till sämre villkor. Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson sade i samband med regeringens budgetpresentation att ”högre a-kassa leder till att det fortfarande inte är mer lönsamt att arbeta”. De borgerliga opinionsbildarna i Skattebetalarnas förening sade samma sak.

    Inrikes