Rörelsen

Håll er till fakta, MP!

Grön ungdoms språkrör David Ling anklagade Vänsterpartiet för att ha en sämre klimatpolitik än M och SD i Flamman nr. 6. Nu svarar V:s Jens Holm (bilden). Foto: Stina Stjernkvist/TT.

Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Jens Holm svarar på Grön ungdoms kritiska debattartikeln om V:s klimatpolitik.

Rörelsen

Vad gör du om du möter en motståndare vars motargument är svåra att bemöta? Jo, du kan alltid konstruera en halmgubbe som du sedan sablar ned. När det har påpekats för dig att det där är en halmgubbe, att den inte finns och att ditt främsta argument var ett påhitt, då låtsas du som om det regnar och sablar ned halmgubben en gång till.

Den som håller i sabeln är Grön ungdoms David Ling och halmgubben är lögnen att Vänsterpartiet vill subventionera bensin och diesel. Jag har redan tidigare förklarat för David Ling att Vänsterpartiet vill kompensera personer som bor i glesbygd utan tillgång till fungerande kollektivtrafik för höjda drivmedelspriser. Hur kan en sådan kompensation se ut? När vi presenterade vårt förslag i Finansutskottet föreslog vi att regeringen – som har de största utredningsresurserna – skyndsamt skulle presentera förslag. Det har ännu inte gjorts. Men om jag föregriper processen skulle kompensation kunna handla om ett direkt stöd för att konvertera fossilfordon till förnybart, riktade stöd till laddinfrastruktur i glesbygd, pengar till kollektivtrafik i glesbygd, ett förändrat reseavdrag som både minskar utsläppen och gynnar dem i glesbygd eller ett direkt ekonomiskt stöd till boende i glesbygd utan alternativ till den egna bilen. Jag noterar att det sistnämnda är ett förslag som även bär Miljöpartiet som avsändare. Tänker David Ling också kritisera MP för att ”ge pengar till oljebolagen”? Skulle inte tro det.

Vad gäller den obligatoriska inblandningen av bio­driv­medel, den så kallade reduktions­plikten, stämmer det att Vänster­partiet vill ha en mindre inblandning. Vi tror helt enkelt inte att bio­rå­varan kommer att räcka till för de mycket stora mängder bio­driv­medel som fordras för att leva upp till kraven på reduktions­plikt för både vägsektorn och flyget. Vi tror att förny­bara bränslen kan spela en roll i klimat­­om­­ställningen, men inte i den utsträckning som Miljö­partiet har drivit fram i reduktions­plikten och de 21 planerna för fossil­frihet, som nästan alla bygger på en mycket stor användning bio­bränslen. Varifrån ska råvaran tas? Ska Sverige fortsätta att importera råvara eller ska vi tillverka bio­bränslena själva? Ska vi använda egen råvara är risken uppen­bar att en allt större del av svenska skogen kommer för­vandlas till plantage för bio­driv­medelsproduktion. Vilken är MP:s lösning?

Ska vi lösa klimatkrisen på ett organiserat sätt behöver vi också en politik för ökad jämlikhet och gemensamma lösningar där alla bidrar utifrån förmåga i omställningen. Här har tyvärr inte MP utmärkt sig som föregångare. Deras sju år i regering har präglats av en ekonomisk politik med ökade klyftor och ett januariavtal där Vänsterpartiet skulle utestängas från allt politiskt inflytande. Högerpolitiken känns också igen i de kommuner där MP styr med borgerliga partier, till exempel i Stockholm.

Ska vi hitta de bästa lösningarna på klimatkrisen och de ökade orättvisorna förväntar jag mig en saklig debatt. Inte MP-halmgubbar som inte står pall för en enkel faktakoll.

  • bensin
  • klimatpolitik
  • Miljöparitet

Opinion