Inrikes

Integritetsmyndighet missade anmälan om polisdrönare: ”Begränsade sökmöjligheter”

En polisdrönare i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT.

Det har inte kommit några klagomål från allmänheten. Så motiverade Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i en SVT-intervju att de inte har gjort någon tillsyn av polisens användning av drönarkameror. Men Flamman kan nu visa att klagomål har kommit in – och sedan missats när myndigheten sökt i sitt eget register.

Inrikes

Som Flamman tidigare har rapporterat har regellättnaden kring polisens drönaranvändning gjort att myndigheten använder kamerautrustade drönare i Järvaområdet utanför Stockholm, utan att informera via skyltning på det sätt som den ännu oprövade lagen sannolikt kräver.

I slutet av maj uppmärksammade SVT Väst att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inte gjort gon tillsyn av hur polisdrönarna används. Det trots att IMY fick ett särskilt tillsynsansvar när lagen förändrades för över ett år sedan. Lagändringen innebär att polisen inte längre behöver söka särskilda tillstånd för drönarna, och att integritetsskyddet i stället ska säkras genom tillsyn från IMY.

Jenny Bård, jurist IMY, svarade SVT att bristen tillsyn beror på att det inte kommit in några klagomål från allmänheten. Men Rinkebybon Viktor Arnell – som var först med att berätta om bristen på drönarskyltning i sin artikel i lokala Nyhetsbyrån Järva och sedan förekom i Flammans artikel om samma sak – gjorde en sådan anmälan redan i december 2020. Den har tilldelats ett diarienummer och förts in i IMY:s register.

Jenny Bård säger till Flamman att hon var felinformerad inför intervjun med SVT.

Att jag inte hade kännedom om klagomålet, som har handlagts av en annan kollega, tidigare beror att vi har begränsade sökmöjligheter i vårt ärendehanteringssystem. Hon konstaterar samtidigt att det svar som myndigheten gav Arnells klagomål i januari 2021 att de inte kommer inleda någon tillsyn kvarstår.

  • drönare
  • övervakning
  • Polismyndigheten

Inrikes