Opinion

Kapitalmakten måste angripas internationellt

Greklands tidigare finansministern Yanis Varoufakis är en av de röster inom EU som driver frågan om ett stopp för åtstramningspolitiken och en solidarisk överföring av pengar från länder med överskott till länder med underskott, poängterar Johan Lönnroth. Foto: Petros Giannakouris/AP/TT

Splittrade nationalstater lever inte upp till utmaningarna som vänstern har framför sig. Johan Lönnroth svarar Willy Neumann i debatten om vad vänstern ska med EU till.

Opinion

 Willy Neumann skriver i sitt svar till mig:

”… det är den politiska eliten som vill utvidga makten, utvidga euro-området och EU:s styre av medlemsländernas utgiftspolitik, införa en direkt EU-skatt, skapa en EU-armé etcetera. När såg vi folken demonstrera för dessa förslag? Vilka folkrörelser driver dessa frågor? Nej, alla dessa förslag drivs av den politiska eliten. Det är nu ytterst beklagligt att inom Vänsterpartiet är det partiledaren som driver en mer EU-positiv politik. Den kommer inte från gräsrötterna, den drivs inte heller av partiföreningar och partidistrikt. Allt med EU drivs uppifrån och ner, inte tvärtom.”

Detta är ett infernaliskt ill­villigt sätt att beskriva vad Jonas Sjöstedt och med honom EU-valkonferensen sagt. De förslag Neumann räknar upp drivs av den politiska eliten, det är sant. Men det Jonas och valplattformen talar om är ett samarbete med annan vänster i EU för att driva en mer progressiv politik, bland annat gäller det klimat- och jämställdhetspolitiken. Det finns också rörelser i EU som driver frågan om en radikal omläggning av den ekonomiska politiken. Två exempel är den brittiska feministiska ekonomen Diane Elson och den förre grekiska finansministern Yanis Varoufakis, som båda driver frågan om ett stopp för åtstramningspolitiken och en solidarisk överföring av pengar från länder med överskott till länder med underskott.

Neumann vänder sig mot all ökad överstatlig makt för EU. Då vill jag fråga honom: Är du emot att EU kritiserar de reaktionära regimerna i Ungern och Polen och kräver en mer solidarisk fördelning av flyktingar mellan medlemsländerna? Är du emot den flygskatt som USA och Kina lyckades stoppa? Är du emot den samordnade jakt på skattesmitare som EU äntligen börjat engagera sig i? Och är du för de brittiska nyliberala brexitörerna som vill bli av med alla krav från EU för att kunna göra Storbritannien till ett marknadsfundamentalistiskt skatteparadis?

Neumann vänder sig mot all ökad överstatlig makt för EU. Då vill jag fråga honom: Är du emot att EU kritiserar de reaktionära regimerna i Ungern och Polen och kräver en mer solidarisk fördelning av flyktingar mellan medlemsländerna?

Och vad säger du om det sociala protokoll EU-parlamentet antog 2017? Där sägs bland annat att EU skall:

”…erkänna och främja den roll som arbetsmarknadens parter spelar … respektera deras oberoende, när det gäller lönesättning, rätten att förhandla, ingå och genomdriva kollektivavtal … Jämställdhet är en av EU:s grundläggande värderingar … Det råder fortfarande köns­baserad diskriminering i medlemsstaterna … löne­klyftan mellan könen måste undan­röjas över hela EU…”

Parlamentet erkänner fördelarna med att göra arbetstagarna delaktiga i företagets ledning, även i transnationella företag, och deras rätt till information, rådgivning och deltagande.

Neumann och hans meningsfränder tycks drömma om den återupprättade nationalstaten från den tid då det globalt rörliga kapitalet omsatte en promille av vad det gör i dag. Kapitalmakten måste angripas internationellt. Läs Marx och Rosa Luxemburg. Proletärer i alla länder förenen eder.

  • EU
  • Kapitalism
  • vänsterpartiet

Opinion