Mitt samarbete med vänstern fortsätter

”Jag blir mörkrädd av att Vänsterpartiet inte förstår den patriarkala maktstruktur som ligger bakom ett FEMM-utskott”, skriver Soraya Post. Foto: Thomas Johansson/TT.

Malin Björk (V) undrar i sin artikel från 5 april om jag vill samarbeta – eller om jag bara vill bråka. Varför denna personliga attack mot mig? Jag har aldrig kritiserat någon enskild individ och ifrågasätter inte någons feminism, men jag är starkt kritisk till den patriarkala och förlegade strukturen med ett separat FEMM-utskott i EU-parlamentet.

Jag blir mörkrädd av att Vänsterpartiet inte förstår den patriarkala maktstruktur som ligger bakom ett FEMM-utskott, vi i Fi gör både en maktanalys och klassanalys. Vi tycker inte att jämställdhetsfrågor ska drivas som en särfråga byggt på godtycklighet från patriarkatet, utan jämställdhet ska drivas inom alla politikområden i alla utskott.

Jag är för ett starkt civilsamhälle med en stark organiserad feministisk rörelse som lobbar mot politiken med krav och erfarenheter. FEMM-utskottet är absolut inte det enda utskott som samlar feminister, men kan vi vara säkra på att de är intersektionella antirasister?
Jag har samarbetat med många ledamöter från vänstergruppen från olika länder. Jag och Cornelia Ernst från Tyskland är båda medordförande i ARDI, den tvärpolitiska arbetsgruppen mot rasism, och Marina Albiol Guzman från Spanien var skuggföredragande för min Romarapport.

När det gäller resolutionen som uppmanar till förbud mot nyfascistiska och nynazistiska grupper i Europa så föreslogs detta i plenarsessionen efter att EU-parlamentarikern Eleonora Forenza från Italien och hennes assistent blev angripna av personer från det nyfascistiska partiet CasaPound under en antifascistisk och antirasistisk demonstration i Bari, Italien.

Eftersom jag har varit aktiv i den här debatten hade jag redan en text och när jag visade den till Eleonora Forenza från vänstergruppen och Ana Miranda från de gröna blev de väldigt nöjda och vi använde denna text som grund till resolutionen.
Mitt samarbete med vänstergruppen kommer att fortsätta under nästa mandatperiod.

 

_____________________________________

Prova Flamman!

Nu kan du få Flamman i en månad helt gratis. Följ länken för mer information.

  • EU
  • feminism
  • FEMM
  • Soraya Post