Inrikes

Ny hamnblockad mot Ryssland: ”Blanda inte in svenska modellen när folk dödas”

Ett ryskflaggat skepp ligger vid en kaj. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Hamnarbetarförbundet lägger en ny blockad mot ryska importer. Därmed är svenska hamnar återigen helt stängda för ryskt gods. Förra gången stämde arbetsgivarna facket, men nu hoppas förbundsordförande Martin Berg att de tänker om: ”De kan ju vända sig emot svenska regeringen.”

Inrikes

Flamman har tidigare rapporterat att Hamnarbetarförbundet gick med på att avsluta sin förra blockad i förtid, bland annat eftersom de hoppades att riksdagen skulle agera och skärpa sanktionerna.

Så blev det inte. Varken EU eller riksdagen har lyckats förhandla fram ett stopp för ryska fossilimporter eller annan handel. När Hamnarbetarförbundets blockad löpte ut i fredags blev det andra hamnfacket, Transport, ensamt med sin. 

Nu lägger Hamnarbetarförbundet alltså ett nytt varsel, med start 26 maj. Men enligt förbundsordförande Martin Berg har båtar med ryskt gods i praktiken redan slutat komma till svenska hamnar.

– Det finns naturligtvis förklaringar till att de försvunnit, det är att vi blockerar hamnarna, även nu när Transport gått ut. Innan var det inte så. Då kom ju båtarna.

Den förnyade blockaden beror alltså främst på att medlemmarna vill fortsätta visa sin solidaritet med ukrainska kollegor. Förra gången ledde det till anklagelser från arbetsgivarorganisationen Sveriges hamnar om att blockaden var en politisk stridsåtgärd, och sådana får inte pågå längre än ett par timmar i Sverige. Arbetsgivarna stämde facket, och inför förhandlingen i Arbetsdomstolen fick Hamnarbetarförbundet samla argument för att det istället var en sympatiåtgärd gjord på begäran av det ukrainska facket KVPU.

För att dämpa risken för att bli stämda på nytt har Hamnarbetarförbundet nu satt ett slutdatum för blockaden (27 juni) redan från början. De har också samlat in mer information och dokumentation från sina ukrainska kollegor.

– Vi har väl haft lite andra kontakter, utformat det lite på ett annat sätt. Inget omstörtande jämfört med förra gången, men det finns vissa teknikaliteter som vi tror kan göra viss skillnad. Det måste vi ändå väga in, så är det ju, säger Martin Berg.

Har ert nya varsel föranletts av en konkret situation där ni ställts inför att behöva bryta Transports blockad eftersom eran löpt ut?

– Nej. Vi har aldrig brutit någon blockad genom tiderna. Och det här är vårt initiativ från början.

Vad väntar ni er för reaktion från arbetsgivarsidan nu?

– Jag spår inte om det. Det tog sex veckor för dem att reagera förra gången. Vi förväntar oss att de ska inse allvaret i situationen och förstå att det här är nödvändigt, och inte blanda in ett behov av den svenska modellen när folk dödas och lämnas i Ukraina. Då måste man se lite annorlunda på saker och ting. De kan ju vända sig emot svenska regeringen och be om blockad istället. Det hade varit smakligt av dem.

Berg ger också en känga till riksdagen, regeringen och EU, som alltså inte lyckats samordna någon handelsblockad utan omfattande undantag.

– Hade någon garanterat mig att de kan lova att det inte kommer några båtar, då hade vi kunnat fundera på att inte lägga någon blockad, men det är ju ingen som vågar göra det. Vi är tvungna att agera då.

  • EU
  • Hamnarbetarförbundet
  • regeringen
  • riksdagen
  • Ryssland
  • Sveriges hamnar
  • Ukraina

Inrikes