Opinion

”Rossana Dinamarcas agerande i presstödsnämnden är huvudlöst”

”Presstödsnämnden är en sällsynt dålig arena för antirasistisk kamp”, skriver Proletärens chefredaktörJenny Tedjeza. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT, Proletären.

Proletärens chefredaktör, Jenny Tedjeza, om hur staten inte får göras till domare över pressens innehåll.

Opinion

Vänsterpartisten och före detta riksdagsledamoten Rossana Dinamarca sitter sedan september i Presstödsnämnden. Vid nämndens möte i början av december fattades beslut om stöd till tidningar för 2019, däribland både Flamman och Proletären.

Rossana Dinamarca offentliggjorde efter mötet att hon lämnat in en skiljaktig mening vad gäller tidningen Nya Tider. Dinamarca menar att tidningen är rasistisk och därför inte heller borde få något presstöd.

Det svenska presstödet bygger på mätbara faktorer som antal prenumeranter, utgivningsfrekvens och andel redaktionellt material. Det ligger alltså inte i Presstödsnämndens uppdrag att värdera det politiska innehållet i de tidningar som får presstöd.

Detta är också den stora styrkan med systemet. Staten ska inte kunna frestas att styra medel till tidningar som faller makten i smaken. Alla tidningar som har ett visst antal prenumeranter, och därmed efterfrågas av en viss andel av befolkningen, ska ha samma rätt till stöd.

Vi ser hur intensivt både konservativa och liberala debattörer argumenterar för att isolera allt till vänster om socialdemokratin som extremism

Konsekvensen av Dinamarcas resonemang är att staten blir domare över pressens innehåll. En tanke som borde få varenda ärlig socialist att tänka ett varv till.
Vi ser hur intensivt både konservativa och liberala debattörer argumenterar för att isolera allt till vänster om socialdemokratin som extremism.

Vad ska Dinamarca svara när någon annan i Presstödsnämnden tycker att Flamman eller Proletären borde bli av med presstödet för att vi ifrågasätter privategendomens oinskränkta makt?

Dinamarcas agerande är huvudlöst och Presstödsnämnden är en sällsynt dålig arena för antirasistisk kamp eftersom hela pressfriheten ligger i potten. Om inte presstödssystemet är blint för tidningarnas innehåll skulle vi mycket snart befinna oss på ett sluttande plan mot statlig styrning av medierna.
Vad gäller Nya Tider måste de, precis som all annan press, agera enligt tryckfrihetslagstiftningen. Om tidningen gör sig skyldig till hets mot folkgrupp eller något annat av tryckfrihetens undantag, ska tidningens ansvarige utgivare självklart ställas till svars i en rättegång.

 

Läs Rossana Dinamarcas svar här.

 

_____________________________________

Prova Flamman!

Nu kan du få Flamman i en månad helt gratis. Följ länken för mer information.

  • Nya Tider
  • Presstödsnämnden
  • Rossana Dinamarca