Kultur

intervju

”Skapa samsyn med andra”

LGSM under Durham Miners' Gala 2018.

Ovillkorat stöd mellan grupper och långsiktiga allianser är nyckeln till framgång. Det menar aktivisterna Martin Goodsell och Brett Haran, två av ursprungsmedlemmarna i Lesbians and Gays Support the Miners (LGSM). Kristin Linderoth har träffat dem på Durham Miners’ Gala i Storbritannien.

Kultur

Sedan filmen Pride hade premiär för fyra år sedan har intresset varit stort för den vänskap som formades mellan Lesbians and Gays Support the Miners (LGSM) och gruvarbetarfamiljerna i Dulais Valley i Wales under den dramatiska gruvstrejken i Storbritannien 1984-85. Även om strejken blev ett massivt nederlag för fackföreningsrörelsen har många inspirerats av solidariteten som skildras i filmen, och funnit hopp i att även en förlorad strid kan leda vidare till någonting positivt.

Intresset har varit så stort att LGSM, tillsammans med författaren Tim Tate, gett ut en bok med samma namn som filmen, där de som själva var med berättar om solidaritetsarbetet och om det polariserade politiska klimatet i Thatchers Storbritannien.

Berättelserna om den statliga repressionen mot såväl lesbiska och homosexuella som mot gruvarbetarna och deras familjer ger en djupare förståelse av alliansen mellan de två grupperna, men framförallt kastar boken ljus över sådant som utelämnades eller tonades ner i filmen, som att de flesta i LGSM själva kom från arbetarklassen och var politiskt organiserade socialister.

framförallt kastar boken ljus över sådant som utelämnades eller tonades ner i filmen, som att de flesta i LGSM själva kom från arbetarklassen och var politiskt organiserade socialister.

Martin Goodsell och Brett Haran träffades 1982 på ett möte för Gay Young Socialists, och var båda involverade i Labour Campaign for Gay Rights, en grupp som verkade för LHBT*-rättigheter inom Labourpartiet. De blev ett par 1983, och som två av de ursprungliga medlemmarna i LGSM hade de tillsammans ansvaret för pengarna som gruppen samlade in till gruvarbetarfamiljerna.

Brett Haran och Martin Goodsell blev ett par 1983. De hade tillsammans ansvaret för de insamlade pengarna som gruppen samlade in.

När vi hörs är det bara några dagar kvar till det första Pridefirandet någonsin i Waltham Forest, stadsdelen i London där de bor. De gläds åt att det kommer fler och fler sådana lokala initiativ, ofta organiserade av arbetarrörelsen.

– Det är det här som är framtiden. Många fackförbund stöttar inte längre det stora Pridefirandet i London, eftersom det bara blivit en fest för storfinansen. Man måste betala för sitt armband och det är totalt kommersialiserat och avpolitiserat. Vi i LGSM märkte det tydligt när vi bjöds in 2015, och de ville att bankerna och de stora företagen skulle gå längst fram, och så vi, på grund av filmen. Men vi sa nej och gick med fackförbunden istället, säger Martin.

Banden mellan LGSM och facket är fortfarande starka. Efter strejken spelade National Union of Mineworkers (NUM) en avgörade roll för att Labour skulle förbinda sig att verka för LHBT-rättigheter. När Labour återfick regeringsmakten 1997 omsattes det i flera viktiga lagändringar, som i sin tur inneburit en massiv framflyttning av positionerna för LHBT-personer i Storbritannien.

pride film

Ur filmen Pride. LGSM:s grundare och mest kände profil Mark Ashton (1960-1987) porträtterad av Ben Schnetzer.

Brett och Martin betonar att LGSM aldrig villkorade stödet till Dulais Valley. Beslutet att samla in pengar grundade sig helt enkelt på insikten att om Thatcher lyckades knäcka det starka gruvarbetarfacket skulle hennes makt cementeras och många andra också ligga illa till. Som socialister förstod de betydelsen av ett starkt arbetarkollektiv, men det var långt ifrån alla i LHBT-världen som höll med. En del pekade på machokulturen i gruvsamhällena, och frågade sig vad gruvarbetarna någonsin gjort för dem.

En del pekade på machokulturen i gruvsamhällena, och frågade sig vad gruvarbetarna någonsin gjort för dem.

– Vi kunde omöjligt veta vad som skulle komma ur det. Men det som hände visar på vikten av solidaritet, av att skapa samsyn med andra genom politisk kamp, och att se potentialen i det. Även om man inte vinner en viss strid vid en viss tidpunkt kan det vara grunden för en seger längre fram, säger Brett.

Även om man inte vinner en viss strid vid en viss tidpunkt kan det vara grunden för en seger längre fram

Både han och Martin menar att behovet av liknande allianser är stort i dagens Storbritannien, där kombinationen av högerpopulism och den konservativa regeringens åtstramningspolitik riskerar att skapa falska motsättningar. De är kritiska till uppfattningen att bara den som har en viss identitet eller erfarenhet kan förstå och organisera sig mot ett visst förtryck.

– Givetvis har etnicitet, nationalitet och sexualitet stor påverkan på hur vi lever och uppfattar våra liv. Men att jag är man betyder inte att jag inte kan förstå att det är fel när en kvinna utsätts för våld eller behandlas illa på arbetsplatsen. Jag måste inte vara svart för att förstå att det är fel att människor attackeras på grund av sin hudfärg. Även om identitet är viktigt finns det så mycket mer som vi har gemensamt med varandra än som skiljer oss åt. Och vi behöver andra människor, vi behöver allierade. Ta LHBT-personer som exempel. Vi kommer alltid att utgöra en minoritet och därför är det avgörande för oss att folk inser att de har ett intresse av att försvara våra rättigheter, lika mycket som vi har ett intresse av att försvara deras, säger Brett.

Även om identitet är viktigt finns det så mycket mer som vi har gemensamt med varandra än som skiljer oss åt. Och vi behöver andra människor, vi behöver allierade.

När jag frågar vad LGSM hade för strategi för att undvika interna stridigheter framhåller de betydelsen av det praktiska arbetet.

– Vårt enda syfte var att stötta gruvarbetarna. Vi var ingen diskussionsklubb. Även om vi hade en del heta debatter kom fokus alltid tillbaka till var man skulle samla in pengar den veckan och hur mycket man hade samlat in förra veckan, säger Brett.

Martin understryker att de som utförde det dagliga jobbet med att samla in pengar var de som hade trovärdighet och fick fatta besluten.

– Vi hade inte lyxen att kunna sitta och diskutera Sovjetunionens karaktär, tillägger han.

Brett Haran och Martin Goodsell på Durham Miners’ Gala, juli 2018

Brett, Martin och Mark Ashton under gruvstrejken i Storbritannien 1984-85.

För Brett och Martin är vikten av solidaritet och allianser den viktigaste lärdomen för dagens vänster.

– Enighet är nyckeln till framgång. En splittrad vänster är en ganska värdelös vänster, för det begränsar våra horisonter och vår förmåga att bygga de organisationer som krävs, avslutar Martin.

* LHBT är en svensk direktöversättning av det engelska begreppet LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans).

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • hbtq
  • LGSM
  • pride

Kultur