Rörelsen

Ulla Andersson: V:s klimatsatsningar är långt större än något annat partis

Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson öppnar för att det finans­politiska ramverket måste förändras. Jessica Gow/Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT.

“Vänsterpartiets satsningar är långt större än vad något annat parti föreslår”, skriver Ulla Andersson i sitt svar på en debattartikel om Vänsterpartiets klimatpolitik.

Rörelsen

I en debattartikel i Flamman (nr. 40) ifråga­sätter Anders Nordström Vänster­partiets klimat­ambitioner. Som skäl för detta anför han bland annat Vänsterpartiets förslag om en grön statlig investeringsbank. Vad gäller den gröna investeringsbanken har det nog funnits lite olika uppfattningar i partiet om hur denna ska utformas. Men jag kan konstatera att Nordström har fattat det hela rätt, den ska vara med och finansiera grön omställning i näringslivet, en av de sektorer som står för störst utsläpp och som måste ställa om snabbt för att vi ska klara av att nå Parisavtalets mål.

Det är helt riktigt att den inte kan ersätta statliga investeringar, och i vår budget gör den heller inte det. I vårt budgetalternativ föreslår vi statliga gröna investeringar på över 30 miljarder kronor redan nästa år, utöver det som redan ligger i regeringens budget. Dessutom tillkommer kreditgarantier till andra gröna investeringar i elnät, elproduktion och statliga topplån till bostadsbyggande. Vi föreslår också att när investeringar i nya stambanor för höghastighetståg genomförs så ska de lånefinansieras.

Vänsterpartiets satsningar är långt större än vad något annat parti föreslår – och då menar jag långt större. Vi tror dock inte att detta är tillräckligt för att vi ska nå våra klimatmål. Det finanspolitiska ramverket kommer att behöva ändras för att möjliggöra den gigantiska omställning vi står inför och Vänsterpartiet kommer i god tid inför valet 2022 att lämna besked om hur vi anser att det bör ändras.

 

  • finanspolitiskt ramverk
  • klimatpolitik

Opinion