Prenumerationsärenden

DUBBLA DRAGNINGAR AV AUTOGIRO I MARS 2020
I februari bytte vi programvara för prenumerationsregistret, och som med all ny teknik så har det varit en viss startsträcka. Våra autogirokonton blev inte i ordning förrän denna vecka. Som resultat av detta så drogs inga autogiroavgifter i slutet av februari, och följaktligen blir det därför dubbla dragningar nu i mars. Det är inte optimalt, och vi önskar att vi hade kommunicerat detta bättre. Vi hoppas att ni kan ha överseende med detta, som förhoppningsvis är en engångsföreteelse. Om den dubbla dragningen leder till ekonomiska svårigheter får du gärna höra av dig till mig på pren@flamman.se, så kan vi kolla på om det går att lösa på ett bättre sätt.

/Micaela Kedhammar
Prenumerationsansvarig

Har du ett prenumerationsärende? Kontakta Micaela Kedhammar, vår prenumerantansvarig, så hjälper hon dig. Tänk på att adressändringar, anmälan om uppehåll och så vidare måste nå oss senast onsdagar kl. 10 för att hinna träda i kraft till fredagens tidning. Du kan även kontakta Micaela om du vill ha en prenumeration och du bor utanför Sverige.

E-post: pren@flamman.se
Telefon: 070 276 8349 (måndagar 10-15, torsdagar 12-17 och fredagar 10-14)

Du kan även läsa våra svar på några vanliga frågor.