Inrikes

SJ-chefer kommer från andra krisföretag: “Fler och fler som inte har erfarenhet av järnväg”

SJ:s vd Monica Linge­gård kommer från högsta chefsposten på Samhall, som dragits med liknande problem. Hennes kollegor har lett Postnord och skandalomsusade Karolinska sjukhuset. Foto: Tomas Oneborg/SVD/Amir Nabizadeh/Fredrik Sandberg/TT.

De högst ansvariga för SJ-krisen har tidigare lett företag som dragits med liknande problem, däribland Postnord och Samhall. Enligt fackligt förtroendevalda på SJ värderas erfarenhet från järnvägen allt lägre hos nya chefer. ”Det finns inte längre lika mycket kunskaper från fronten”, säger tågvärden Elias Cataño.

Inrikes

Flamman har tidigare berättat att bemanningskrisen på SJ, enligt en handfull fackligt förtroendevalda på flera håll i företaget, har betydligt djupare rötter än det nya schema­planeringsverktyget: nya osäkra schemaregler, ett överkört fackförbund och ett företag som tänjer kollektivavtalets gränser för att uppnå mer flexibilitet.

Nu ger de fackligt engagerade medarbetarna ytterligare en förklaring till situationen: cheferna har inte erfarenhet av att köra eller planera tåg. Samtliga nuvarande och tidigare förtroendevalda som Flamman pratat med säger att andra kompetenser har börjat prioriteras högre när chefer rekryteras, och att det blivit svårare för tågpersonal att avancera till chefsnivå.

– Det är allt fler som kommer från HR-­utbildningar eller är ekonomer och ingenjörer, och då inte järnvägsingenjörer, säger en av dem till Flamman.

– Längre upp i verksamheten bemannar man med fler och fler som inte har erfarenhet av järnväg. Det stora problemet på SJ är inte ett nytt schemasystem, utan att man saknar kompetens för att planera verksamheten, säger en annan.

Flammans genomgång av SJ-ledningen visar att flera chefer kommer från företag som dragits med liknande problem som SJ gör nu. Ekonomidirektör Elisabeth Hansson var tidigare affärsområdeschef på Postnord, på den avdelning som hanterar brev, reklamutskick och tidningar. Hon var då ansvarig för övergången till varannandagutdelning, som lett till rapporter om dysfunktionell arbetsmiljö och som enligt Sekotidningen inleddes utan någon dialog med facket.

SJ:s vd Monica Lingegård kommer direkt från högsta posten på Samhall. SVT:s Uppdrag Granskning har avslöjat att Samhall under hennes ledning riktades in så kraftigt mot vinstökning att jobb som skulle gått till människor med funktionsnedsättning – företagets kärnuppdrag – i stället gavs till människor utan funktionsnedsättning. Anställda vittnar också om att det inte tagits någon hänsyn till deras särskilda behov.

SJ:s bolagsstyrelse leds av Siv Svensson. Hon satt i Karolinska universitetssjukhusets styrelse under åren som konsultbolaget Boston Consulting Group fakturerade över 250 miljoner kronor, till stor del utan fakturaspecifikationer, för arbete på skandalomsusade Nya Karolinska sjukhuset.

Tobbe Lundell, presschef på SJ, säger till Flamman att han inte känner igen att tågerfarenhet har nedprioriterats vid chefsrekryteringar, eller att det blivit svårare för människor som jobbar på tågen att avancera till chefsnivå.

– Jag har ingen bild av att det skulle vara så och det finns ingen strategi för det. SJ är ett företag som naturligtvis är månt om att man ska kunna växa inom bolaget och utvecklas. Sedan från vilken typ av befattning till en annan – det finns inga färdiga vägar för det, säger han och fortsätter:

– Det är inte lågt värderat, eller lägre värderat än tidigare, att ha erfarenhet från direkt trafik. Tvärtom, den kan vara extremt nyttig. Sedan beror det på hur mycket man behöver av den kompetensen i ett chefskollektiv, jämfört med andra kompetenser.

Han vill inte kommentera vd Monica Lingegårds tidigare arbete på Samhall, eller om det tillsammans med den nuvarande krisen på SJ har rubbat styrelsens förtroende för Lingegård.

– Naturligtvis påverkar en sådan här allvarlig situation som vi befinner oss i förtroendet för ledningen, både bland medarbetare och kunder, säger han och fortsätter:

– Men här ska man komma ihåg att beslutet att byta planeringssystem fattades långt innan Monica Lingegård började hos oss. Och visserligen var hon ansvarig för att säga ja till att trycka på knappen, men det var inte direkt hennes ansvar att kontrollera att testerna var utförda i tillräcklig omfattning. Det är inte så att hon på något sätt medvetet har tänkt ”nu ska jag se vad jag kan gå in och göra här för att försämra arbetsmiljön”, tvärtom, hon är den som kanske är mest bedrövad över att den här situationen uppstått och att den är så pass allvarlig för våra medarbetare.

Men kan du förstå att frågan dyker upp, eftersom liknande problem uppstod på företaget som Lingegård ledde tidigare?

– Det jag kan säga är att hon verkligen har visat på aktivt ledarskap genom att också möblera om en del bland ledande befattningar för att hantera situationen på ett aktivt sätt. Så jag skulle säga tvärtom.

  • SJ
  • tåg

Inrikes