Inrikes

SJ om striden med facket: “Handlar inte om att krama ur personalen”

"Det finns naturligtvis ingenting som skulle få oss att tumma på trafiksäkerheten eller minska kompetensutvecklingsbehoven på säkerhetssidan. Det skulle vi inte kunna göra, då skulle vi vara tvungna att lägga ned vår verksamhet", säger SJ:s presschef Tobbe Lundell. Foto: Jeanette Hägglund/Jonas Ekströmer/TT.

SJ har hållit god kontakt med facket när de nya och hårt kritiserade schemareglerna tagits fram. Det säger presschefen Tobbe Lundell. Han går också emot de fackligas berättelser om ett företag som pressar personalen och tummar på trafiksäkerheten:

– Då skulle vi vara tvungna att lägga ned vår verksamhet.

Inrikes

Strax före jul kunde Flamman berätta att problemen på SJ – inställda tåg, sjukskrivningar och uppsägningar – har djupare rötter än det tekniska strul som ledningen angett som förklaring. Enligt en handfull fackligt förtroendevalda, på olika delar av företaget, har det i flera år pågått en strid om SJ:s vilja att införa mer osäkra schemaregler för att få ut mer tid ur varje anställd – en strid som slutade med att facket blev överkört. Enligt de förtroendevalda har SJ också börjat tolka kollektivavtalet på ett strängare sätt för att pröva dess juridiska gränser. Sammantaget konstaterar de att företagets effektiviseringsvilja hotar trafiksäkerheten.

Nu svarar SJ på kritiken. Presschef Tobbe Lundell säger till Flamman att de nya schemareglerna och planeringsprogrammet IVU/Rapid är en nödvändig modernisering och anpassning till det mer flexibla arbetssätt som Trafikverket har.

– Vi måste alltid se var vi kan bli bättre, till exempel i vår planering. Vårt gamla system medgav en ganska stelbent schemaplanering, säger han och fortsätter:

– Det är klart att om det finns schematurer som innebär en viss ineffektivitet så måste vi göra något åt det, det måste vi åtgärda som företag.

Däremot handlar förändringarna enligt Lundell inte om att ”jaga” eller ”krama ur” personalen, som fackligt förtroendevalda har hävdat.

– Det är så konstigt sätt att uttrycka det på, det handlar inte om att krama ur något ur någon, våra medarbetare ska vi hantera och värna på allra bästa sätt. Medarbetare som inte mår bra är något av det mest ineffektiva vi skulle kunna ha.

Han delar inte heller bilden av att SJ körde över facket när de nya reglerna infördes.

– Jag kan inte beskriva hela den processen, den känner jag inte till, men naturligtvis har det gått enligt konstens alla regler och de samarbetsprocesser vi har upparbetade. Den information som behöver komma ut har vi gett dem, och vi har också haft referensgrupper bland medarbetare. Det har gått helt enligt plan och uppgjord ordning.

De jag har pratat med säger att ni, efter att majoritetsfacket Seko sagt nej till tre avtalsförslag, valde att fortsätta med de nya schemareglerna ändå.

– Det kanske har varit diskussioner om detaljer inom de olika uppläggen, det har det naturligtvis varit. Och någonstans måste man ju fatta besluten. Men de fackliga diskussionerna har verkligen varit långtgående, och många hänsyn har tagits till de synpunkter som kommit fram i den processen. Min bild är att de synpunkter som har kunnat bakas in har gjort det, men i sådana diskussioner kan ju inte alla få igenom alla sina krav, så är det naturligtvis.

Mina källor säger att ni i stället har valt att tillämpa det redan gällande kollektivavtalet på ett helt annat sätt än tidigare, att ni testar dess gränser.

– Vi testar det inte juridiskt, men däremot hur man kan jobba effektivt. Vi är ett affärsdrivande företag som hela tiden behöver utveckla vår verksamhet. Så det är klart att man på olika sätt har tittat på hur man kan använda systemet på ett bättre sätt. Det vore oansvarigt att inte göra det.

Tobbe Lundell reagerar starkt på de fackligas berättelser om att schemaeffektivisering och besparingar på utbildningar gör att trafiksäkerheten hamnar i fara.

– Det är så konstigt antagande, det finns naturligtvis ingenting som skulle få oss att tumma på trafiksäkerheten eller minska kompetensutvecklingsbehoven på säkerhetssidan. Det skulle vi inte kunna göra, då skulle vi vara tvungna att lägga ned vår verksamhet.

En lokförare jag har pratat med hävdar till exempel att det har saknats tillräcklig schematid för den första säkerhetskontrollen när han klivit på nya tåg.

– Naturligtvis inte. Naturligtvis är det inte så att vi tar bort schematid som är nödvändig ur trafiksäkerhetssynpunkt.

  • SJ
  • tåg
  • tågkaos

Inrikes