Nyheter

Ockupationen av Sollefteå BB

“Som det är nu så är jag inte trygg på platsen jag har valt att bo”

Bild från Skiftets minidokumentär om Sollefteå BB.

145 dagar av BB-ockupation i Sollefteå. Nu kommer filmen.

Nyheter

 


“Jag som
ung kvinna och tjej i Ådalen, känner verkligen att jag vill bo här och då vill jag ha möjlighet till trygg och nära och säker vård.”

Så säger Anna-Marica Ek, en ung mamma i Sollefteå, om hur tankarna gick hos henne när politikerna i Västernorrlands landsting beslutades sig för att lägga ner Sollefteå BB. Demokratinätverket Skiftet har gjort en kortdokumentär om ockupationen och om Anna-Marica. Hennes ord ger frågan om förlossningsvården och tillgängligheten av den ett större djup. För det handlar inte bara vården i sig. Det handlar om huruvida det ska vara möjligt att bo i hela Sverige eller inte.

Frågan om förlossningsvården och de olika konsekvenser dess brister får för många familjer runt om i Sverige har varit en av årets mest infekterade. Vi på Flamman har skrivit och bevakat frågan länge. Allt sedan den socialdemokratiska majoriteten i Västernorrlands landsting beslutade för att dra ner resurserna och minska omfattningen av vården redan våren 2016, har motståndet mot den förda politiken vuxit. ”Det handlar om Ådalens existens och om framtiden för Sollefteå och Kramfors kommuner”. Så sa det lokala näringslivets representant, Jörgen Åslund, på den demonstration som samlade 25 000 personer från hela Ådalen till Härnösand. 

När beslutet om att lägga ner Sollefteå BB fattades förstod man nästan att den politiska motståndskraft som finns i Ådalen inte bara skulle ge upp. Enter: BB-ockupationen. Nu har den pågått i 145 dagar och över 1181 individer har varit med och ockuperat Sollefteå sjukhus. Det är en folkrörelse, som har lovat att hålla ut och inte ge sig, ända fram till valdagen 2018 om det behövs.

Oavsett om ockupanterna får igenom sina krav eller inte, så har frågan om förlossningsvården lyfts upp på den politiska dagordningen på ett mycket framgångsrikt sätt. Tillgänglig vård handlar inte bara om Sollefteå BB. Platsbristen i storstäderna är ett annat problem. Personalbrist, en annan som drabbar hela landet. Barnmorskor är eftertraktade på arbetsmarknaden idag.

Se hela kortdokumentären här nedan:

  • Ådalen
  • förlossning
  • förlossningsvård
  • Sollefteå
  • Sollefteå BB
  • Västernorrland

Nytt